Poradenské centrum

  • Výchovný poradce: Mgr. Irena Jarská
  • Metodik prevence: Jana Beková
  • Spolupracující speciální pedagog: Mgr. Jana Štěpánová

Konzultace možné po dohodě.

Minimální preventivní program pro školní rok 2019 - 2020