Aktuality

1 2 3 416

Oslava 170. výročí založení školy v Krchlebech

16. 4. 2024
Oslava 170. výročí založení školy v Krchlebech
Oslava 170. výročí založení školy v Krchlebech

Třídní schůzky

8. 4. 2024
Třídní schůzky

Třídní schůzky ve školním roce 2023/2024:

19.9.2023  od 16:00

14.11.2023 od 16:00

16.4.2024  od 16:00

Exkurze - Národní muzeum

24. 3. 2024
Exkurze - Národní muzeum

Tentokrát jsme se poznáním vypravili za hranice naší obce. Dokonce do samotného hlavního města Prahy, kde naše kroky vedly do Národního muzea.Naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci podnikli v pátek 15. března výpravu do doby baroka. Prostřednictvím vzdělávacího programu Zažij baroko, který muzeum připravilo jako součást výstavy Baroko v Bavorsku a v Čechách, se v roli poutníků časem přenesli do 17.století a poznávali kulturu tohoto období naší historie. Vyzkoušeli si roli barokního architekta, malíře nebo sochaře, kdy samozřejmě ve svých uměleckých dílech museli dodržet všechny typické znaky, které byly tehdy IN. Jejich kreativitu jistě pozitivně ovlivnila i krásná barokní hudba, která skvěle dotvářela atmosféru. Z výrazu dětí na fotografiích se dá jistě dobře vyčíst, zda je program zaujal.

 

 

Exkurze - Národní muzeumExkurze - Národní muzeum

Zápis k předškolnímu vzdělávání

18. 3. 2024
Zápis k předškolnímu vzdělávání

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Termín zápisu: 
 6. 5. a 7. 5. 2024  od 16 do 17 hodin

Doručení žádosti: v termínu zápisu do MŠ Krchleby, okres Nymburk, Nymburská 82, 288 02 Krchleby
(žádost je ke stažení níže nebo k vyzvednutí v MŠ Krchleby, okres Nymburk)

Potřebné dokomunety k zápisu:
• rodný list
• občanský průkaz zákonného zástupce
• žádost potvrzenou pediatrem (o splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování                podrobit pro kontraindikaci) - neplatí pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání
• pokud se liší trvalý pobyt dítěte od trvalého pobytu zákonného zástupce, je potřeba pobyt dítěte doložit potvrzením z matriky nebo občanským průkazem dítěte

Kritéria přijetí:

1.    Trvalý pobyt dítěte

 1. a) místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy                                              100 bodů
 2. b) místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy                                                                      0 bodů

2.    Věková skupina

 1. a) pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky                                                                       40 bodů
 2. b) čtyřletí                                                                                                                                                                                      30 bodů
 3. c) tříletí                                                                                                                                                                                          20 bodů
 4. d) dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01.09.2024 do 31.12.2024                                                                       10 bodů
 5. e) ostatní dvouletí                                                                                                                                                                        0 bodů
Zápis k předškolnímu vzděláváníZápis k předškolnímu vzdělávání

INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

12. 3. 2024
INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

Organizace zápisu

Termín :             9.   4. 2024 od 15 do 18 hodin

                           23. 4. 2024 od 15 do 18 hodin 

 Místo:                      ZŠ Krchleby, okres Nymburk

Způsob doručení přihlášky: 

1. Osobně zákonný zástupce i s dítětem

2. Osobně pouze zákonný zástupce

3. Datovou schránkou vedenou na fyzickou osobu zákonného zástupce (od 1. 4. do 30. 4. 2024)

4. Emailem s uznaným elektronickým podpisem (od 1. 4. do 30. 4. 2024)

5. Poštou (od 1. 4. do 30. 4. 2024 - rozhodující je datum podání)

Přihláška je k dispozici ke stažení v příloze níže nebo v den zápisu ve škole.

Zapisujeme děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018. Zapisují se i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají povolený odklad školní docházky o jeden rok.

Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese:

 • rodný list dítěte

 • platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz)

Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit v době zápisu:

 • vytištěnou a vyplněnou žádost o odklad školní docházky

 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 • doporučení odborného lékaře (pediatr, psychiatr)

Pokud došlo na základě soudního rozhodnutí k úpravě rodičovských práv biologických rodičů či ke změně zákonných zástupců, je třeba tuto skutečnost doložit (např. kopií rozhodnutí příslušného soudu). Jinak se automaticky předpokládá, že zákonní zástupci vystupují v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání či odkladu školní docházky ve shodě.

Kritéria přijetí

Vzhledem k nízkému počtu spádových dětí předpokládáme, že budeme moci vyhovět většině žádostí o přijetí. 

 


 

INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

Malé okénko do výuky

15. 2. 2024
Malé okénko do výuky

V dnešním okénku Vám představíme výuku IKT neboli Informačních a komunikačních technologií.

Děti se zde učí ovládat a využívat moderní počítačové technologie.

Tentokrát se výuka zaměřila na rozvoj logického myšlení a základy programování pomocí elektrických vláčků Intelino. Možná si říkáte, že si děti jen pouští mašinku po kolejích, ale zdání klame. Tento vlak je samozřejmě nutné řídit, a to buď pomocí mobilní aplikace nebo speciálních barevných lamel, pomocí kterých děti cíleně naprogramují vlaku jeho jízdní dráhu.

Tentokrát to bylo opravdu učení hrou, které děti i učitele přímo nadchlo.

 

Malé okénko do výukyMalé okénko do výukyMalé okénko do výuky

Masopust

15. 2. 2024
Masopust

„Masopustní veselice, veselá je převelice.“

Tímto pokřikem začalo v pátek 9. února masopustní veselí v naší škole. Školu i školku zaplnily maškary různých podob. Potkat jste tu mohli různé piráty, princezny, rytíře, žabáka, kuřátko a řadu dalších. Nechyběly ani masky tradiční, které v dřívějších dobách nesměly při masopustu chybět, jako byl medvěd a cikánka.

V úvodu jsme si povídali o tom, kde se tento tradiční svátek vzal a jaký míval význam. Pak si děti v pracovních listech vyzkoušeli, co všechno si z tohoto vyprávění pamatují, vybarvily si Strakáče a podívali se na pohádku Bubáci a Hastrmani, kteří také slavili Masopust.

Počasí nám sice nedovolilo vyrazit na průvod ulicemi obce, jak bylo původně v plánu, ale i tak jsme si pěkně zadováděli a celý den si užili.

MasopustMasopust

Karneval

9. 2. 2024
Karneval

Jarní prázdniny ZŠ Krchleby

11. 2. 2024
Jarní prázdniny ZŠ Krchleby

Masopustní průvod

3. 2. 2024
Masopustní průvod

V pátek 9.2. se vydá celá naše škola i školka na Masopustní průvod obcí Krchleby. Vyrazíme v cca 10,00 ze školy a projdeme za doprovodu hudby z obecních tlampačů hlavní ulice obce.
Děti mohou do školy přijít v libovolných maskách a mohou být "vyzbrojeny" různými řehtačkami a klapačkami, aby byl průvod řádně slyšet.
Na akci se moc  těšíme.

1 2 3 416