Aktuality

1 2 3 49

Odhlašování obědů online!

28. 4. 2022
Odhlašování obědů online!

Odhlašování obědů online!

Od května 2022 přichází naše škola s novinkou! V rámci modernizace nyní můžete odhlašovat/ přihlašovat obědy svým dětem online z pohodlí domova!

Není třeba panikařit, během května a června 2022 bude přihlašování a odhlašování obědů probíhat zatím i starým způsobem, než si všichni na nový způsob zvykneme.
Od září 2022 už bude možné obědy odhlašovat/přihlašovat pouze online.

Jak na to ?

1: Otevřete si webovou stránku https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=495   

2. Vpravo nahoře zadejte vaše přihlašovací číslo a heslo.
Rodiče žáků ZŠ obdrželi přihlašovací údaje emailem, rodiče dětí mateřské školky dostanou přihlašovací údaje v následujících dnech od paní učitelky.

3. Po prvním přihlášení budete ihned vyzváni k vytvoření vašeho nového hesla, které budete používat.

4. Na stránce je vždy k nahlédnutí aktuální jídelníček.

5. Systém je nastaven tak, že všechny dětí mají každý den oběd automaticky přihlášen. Obědy je tedy nutné pouze odhlašovat. 
    U dětí z MŠ je možné samostatně odhlašovat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu, podle toho kdy dítě přijde/odejde ze školky.
6. Oběd je nutné odhlásit do 14:00h předchozího dne. Ve výjimečných případech, kdy dítě například náhle onemocní přes noc, kontaktujte ráno telefonicky paní kuchařku. 

Prosíme všechny rodiče, aby si v rámci přechodu na tento nový systém, vyzkoušeli na pátek 6.5.2022 odhlásit svému dítěti oběd. 
Nemusíte mít strach, že tento den vaše děti přijdou o oběd, bude to tento den sloužit pouze jako zpětná vazba pro nás. Děkujeme!

 

 

Třídní schůzky

8. 4. 2022
Třídní schůzky

Vážení rodiče, v úterý 12.4.2022 se budou od 16h konat třídní schůzky pro rodiče žáků základní školy.

Beseda s Michaelou Fišarovou

4. 4. 2022
Beseda s Michaelou Fišarovou

Ve čtvrtek 7.4.2022 bude u nás na ZŠ v rámci podpory čtenářské gramotnosti probíhat beseda s Michaelou Fišarovou, autorkou mnoha dětských knih.

Vodnická pohádka

4. 4. 2022
Vodnická pohádka

Ve středu 6.4.2022 přijede do MŠ oblíbené loutkové divadélko Kozlík s Vodnickou pohádkou plnou veselých písniček.

Zápis do mateřské školy

22. 3. 2022
Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče, zápis do MŠ v Krchlebech proběhne 2.5. a 16.5.2022 vždy od 16.00 do 18.00 hod.

K zápisu se hlaste telefonicky na tel.č. 603750613

Kriteria přijetí:

1. Děti předškolního věku / děti, které dosáhnou pěti let před záčátkem školního roku / s trvalým bydlištěm v Krchlebech.

2. Děti předškolního věku s trvalým bydlištěm v Jizbicích a na Zavadilce.

3. Děti s podpůrným opatřením od 3. stupně.

4. Děti starší 3.let s bydlištěm v Krchlebech  a v blízkém okolí.

 

Potřebné dokumenty:

- kopie rodného listu dítěte

- občanský průkaz rodiče

- přihláška k předškolnímu vzdělávání s lékařským potvrzením / neplatí pro předškoláky/ 

Nástup  do mateřské školky je v životě dítěte velká událost, proto během dubna mohou rodiče s dětmi školku navštívit v provozní době, seznámit se s novým prostředím a s učitelkami.

Na návštěvě je třeba domluvit s ředitelkou školy.

 

Canisterapie

20. 3. 2022
Canisterapie

Ve středu 23.3. přijede do MŠ i ZŠ lektor, který se již léta zabývá zooterapií. 
Na zahradě se děti  seznámí se speciálně vycvičeným canisterapickým psem. 
Program vede děti ke zdravému vztahu ke zvířátkům, a rozvíjí jemnou a hrubou motoriku.

Od 10h bude program věnován dětem z MŠ, a poté od 11h dětem ze ZŠ. 

Dny otevřených dveří ZŠ Krchleby

3. 3. 2022
Dny otevřených dveří ZŠ Krchleby

Vážení rodiče, během března můžete se svými budoucími prvňáčky navštívit naší školu, prohlédnout si třídy, nahlédnout do vyučování, a seznámit se s učiteli. Je nutné se předem domluvit s ředitelkou školy na tel.č.603750613. Těšíme se na vás!

Zápis do 1.třídy

17. 2. 2022
Zápis do 1.třídy

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1.ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.8.2022, a děti s odkladem školní docházky.

Zápis bude probíhat na základní škole v Krchlebech ve dnech 4.4.2022 od 14.oo do 18.00
 a 19.4.2022 od 14.00 do 16.00.

K zápisu se můžete přihlásit na předem určený termín na tel.č. 603750613.

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1.třídy bez odkladu povinné školní docházky:

- přihláška k zápisu a dotazník pro rodiče -  možnost získat v MŠ nebo ZŠ Krchleby.

- OP zákonného zástupce dítěte.

- Kopie rodného listu dítěte

 

V případě odkladu povinné školní docházky je třeba k uvedeným dokumentům přiložit: 

- kopii doporučení poradenského zařízení/PPP nebo SPC/ k odkladu školní docházky

- kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

 

Průběh zápisu do 1.třídy:

Rodič s dítětem přijdou do připravené třídy, kde rodič předloží požadované dokumenty , nebo je na místě vyplní. Bude mít možnost promluvit s pedagogem budoucích prvňáčků.

Paní učitelka mezi tím formou přátelského rozhovoru nad hračkami sleduje citové, sociální, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod.  - připravené aktivity zaberou 20min. Rozhodnutí a protokol o převzetí rozhodnutí rodič získává hned na místě.

Žijeme olympiádou!

17. 2. 2022
Žijeme olympiádou!

Sportovní výkony na zimních olympijských hrách v Pekingu sleduje celý svět, stranou nezůstává ani naše základní škola. Téma olympijských her se prolíná napříč všemi ročníky i předměty. Nejdříve si děti o hrách jen povídaly se svými vychovateli a učiteli, seznámily se krátce s historií, poselstvím, symboly a také s některými druhy sportů, ve kterých se na olympijských hrách soutěží. Později se děti samy zúčastnily tradičních i velmi netradičních her a disciplín. Nechybělo ani fandění, ze všech sil jsme se snažili podporovat hokejový tým. 

Finanční gramotnost

1. 2. 2022
Finanční gramotnost

Ve středu 2.2.2022 bude pro žáky základní školy připraven projektový den s názvem Jak přežít ve světě financí. Vzdělávání k finanční gramotnosti má za cíl naučit děti hospodařit s penězi tak, aby si včas uvědomily potřebné a zbytečné nákupy, dokázaly rozeznat nabízené půjčky a věděly, že z každého příjmu je dobré část peněz ušetřit. 

1 2 3 49