Aktuality

1 2 3 412

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání

4. 6. 2024
Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání

McDonald Cup - Krajské finále Vlašim 2024

16. 5. 2024
McDonald Cup - Krajské finále Vlašim 2024

McDonald Cup - krajské finále Vlašim 2024

ZŠ Krchleby - 6. místo
Jan Kubík byl vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje! 

Ve čtvrtek 16. 5. 2024 jsme se v roli vítěze okresního kola McDonalds Cupu vydali na cestu do Vlašimi, kde se konalo krajské finále.
Turnaj byl zahájen ve velmi slavnostním stylu, kdy všechny týmy za zvuku turnajové hymny slavnostně nastoupily před tribuny.
Proběhl zahajovací proslov, představení všech týmů, pár informací k pravidlům a turnaj mohl začít!

V kategorii M - malotřídky se krajského finále zúčastnilo celkem 8 nejlepších týmů.

V základní skupině jsme odehráli tři utkání:
Krchleby - Heuréka (Kladno) 4:2
Krchleby - Hýskov 1:11
Krchleby - Vyžlovka 2:15

V souboji o konečné umístění:
Krchleby - Olbramovice 3:2 
Krchleby - Kosoř 2:11

Děkujeme všem rodičům za velkou podporu!

McDonald Cup - Krajské finále Vlašim 2024McDonald Cup - Krajské finále Vlašim 2024McDonald Cup - Krajské finále Vlašim 2024McDonald Cup - Krajské finále Vlašim 2024McDonald Cup - Krajské finále Vlašim 2024McDonald Cup - Krajské finále Vlašim 2024McDonald Cup - Krajské finále Vlašim 2024

Stanování

14. 5. 2024
Stanování

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku základní školy

20. 5. 2024
Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku základní školy

Rej čarodějnic

8. 5. 2024
Rej čarodějnic

Tradice zapalování ohňů právě v den 30.dubna má velmi dlouhou tradici.

Keltové ho nazývali svátkem Beltaine a byl to pro ně jeden z nejvýznamnějších svátků, který přinášel nový začátek, sílu a svěžest. Vše staré a špatné muselo být očištěno právě pomocí magických plamenů…..

Nejen o keltském významu tohoto magického data jsme si 30.dubna povídali. Připomněli jsme si také řadu lidových tradic a zvyků. Největším lákadlem byla pro děti příprava na Filipojakubskou noc a neb čarodějný rej. Většina dětí začala svou přípravu již doma, kde bylo třeba se před odchodem do školy pomocí masky převtělit do role čarodějnic a čarodějů. Ve škole i ve školce pak po celý den děti plnily různé zapeklité a začarované úkoly.

Nejtěžší zkouškou byla pro všechny Čarodějná stezka.

Děti za školky měly tu svou nachystanou na školní zahradě, kde ji společnými silami úspěšně zvládly a na jejím konci na všechny čekal sladký poklad.

Školní děti se za svými úkoly vydaly mimo areál školy. Kromě kouzelnických znalostí a dovedností musely tedy prokázat i fyzickou zdatnost. I na ně na konci stezky čekalo překvapení. Společnými silami musely nasbírat potřebné ingredience na kouzelnický lektvar a samozřejmě ho také uvařit. Protože vše dopadlo na výbornou, zasloužil si každý malou dobrůtku.

Den jsme si moc užili

Rej čarodějnicRej čarodějnicRej čarodějnic

Oslava 170. výročí založení školy v Krchlebech

16. 4. 2024
Oslava 170. výročí založení školy v Krchlebech
Oslava 170. výročí založení školy v Krchlebech

Zápis k předškolnímu vzdělávání

18. 3. 2024
Zápis k předškolnímu vzdělávání

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Termín zápisu: 
 6. 5. a 7. 5. 2024  od 16 do 17 hodin

Doručení žádosti: v termínu zápisu do MŠ Krchleby, okres Nymburk, Nymburská 82, 288 02 Krchleby
(žádost je ke stažení níže nebo k vyzvednutí v MŠ Krchleby, okres Nymburk)

Potřebné dokomunety k zápisu:
• rodný list
• občanský průkaz zákonného zástupce
• žádost potvrzenou pediatrem (o splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování                podrobit pro kontraindikaci) - neplatí pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání
• pokud se liší trvalý pobyt dítěte od trvalého pobytu zákonného zástupce, je potřeba pobyt dítěte doložit potvrzením z matriky nebo občanským průkazem dítěte

Kritéria přijetí:

1.    Trvalý pobyt dítěte

 1. a) místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy                                              100 bodů
 2. b) místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy                                                                      0 bodů

2.    Věková skupina

 1. a) pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky                                                                       40 bodů
 2. b) čtyřletí                                                                                                                                                                                      30 bodů
 3. c) tříletí                                                                                                                                                                                          20 bodů
 4. d) dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01.09.2024 do 31.12.2024                                                                       10 bodů
 5. e) ostatní dvouletí                                                                                                                                                                        0 bodů
Zápis k předškolnímu vzděláváníZápis k předškolnímu vzdělávání

INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

12. 3. 2024
INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

Organizace zápisu

Termín :             9.   4. 2024 od 15 do 18 hodin

                           23. 4. 2024 od 15 do 18 hodin 

 Místo:                      ZŠ Krchleby, okres Nymburk

Způsob doručení přihlášky: 

1. Osobně zákonný zástupce i s dítětem

2. Osobně pouze zákonný zástupce

3. Datovou schránkou vedenou na fyzickou osobu zákonného zástupce (od 1. 4. do 30. 4. 2024)

4. Emailem s uznaným elektronickým podpisem (od 1. 4. do 30. 4. 2024)

5. Poštou (od 1. 4. do 30. 4. 2024 - rozhodující je datum podání)

Přihláška je k dispozici ke stažení v příloze níže nebo v den zápisu ve škole.

Zapisujeme děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018. Zapisují se i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají povolený odklad školní docházky o jeden rok.

Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese:

 • rodný list dítěte

 • platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz)

Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit v době zápisu:

 • vytištěnou a vyplněnou žádost o odklad školní docházky

 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 • doporučení odborného lékaře (pediatr, psychiatr)

Pokud došlo na základě soudního rozhodnutí k úpravě rodičovských práv biologických rodičů či ke změně zákonných zástupců, je třeba tuto skutečnost doložit (např. kopií rozhodnutí příslušného soudu). Jinak se automaticky předpokládá, že zákonní zástupci vystupují v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání či odkladu školní docházky ve shodě.

Kritéria přijetí

Vzhledem k nízkému počtu spádových dětí předpokládáme, že budeme moci vyhovět většině žádostí o přijetí. 

 


 

INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

Masopust

15. 2. 2024
Masopust

„Masopustní veselice, veselá je převelice.“

Tímto pokřikem začalo v pátek 9. února masopustní veselí v naší škole. Školu i školku zaplnily maškary různých podob. Potkat jste tu mohli různé piráty, princezny, rytíře, žabáka, kuřátko a řadu dalších. Nechyběly ani masky tradiční, které v dřívějších dobách nesměly při masopustu chybět, jako byl medvěd a cikánka.

V úvodu jsme si povídali o tom, kde se tento tradiční svátek vzal a jaký míval význam. Pak si děti v pracovních listech vyzkoušeli, co všechno si z tohoto vyprávění pamatují, vybarvily si Strakáče a podívali se na pohádku Bubáci a Hastrmani, kteří také slavili Masopust.

Počasí nám sice nedovolilo vyrazit na průvod ulicemi obce, jak bylo původně v plánu, ale i tak jsme si pěkně zadováděli a celý den si užili.

MasopustMasopust

Karneval

9. 2. 2024
Karneval
1 2 3 412