Aktuality

1 2 3 47

Odhlašování obědů online!

28. 4. 2022
Odhlašování obědů online!

Odhlašování obědů online!

Od května 2022 přichází naše škola s novinkou! V rámci modernizace nyní můžete odhlašovat/ přihlašovat obědy svým dětem online z pohodlí domova!

Není třeba panikařit, během května a června 2022 bude přihlašování a odhlašování obědů probíhat zatím i starým způsobem, než si všichni na nový způsob zvykneme.
Od září 2022 už bude možné obědy odhlašovat/přihlašovat pouze online.

Jak na to ?

1: Otevřete si webovou stránku https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=495   

2. Vpravo nahoře zadejte vaše přihlašovací číslo a heslo.
Rodiče žáků ZŠ obdrželi přihlašovací údaje emailem, rodiče dětí mateřské školky dostanou přihlašovací údaje v následujících dnech od paní učitelky.

3. Po prvním přihlášení budete ihned vyzváni k vytvoření vašeho nového hesla, které budete používat.

4. Na stránce je vždy k nahlédnutí aktuální jídelníček.

5. Systém je nastaven tak, že všechny dětí mají každý den oběd automaticky přihlášen. Obědy je tedy nutné pouze odhlašovat. 
    U dětí z MŠ je možné samostatně odhlašovat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu, podle toho kdy dítě přijde/odejde ze školky.
6. Oběd je nutné odhlásit do 14:00h předchozího dne. Ve výjimečných případech, kdy dítě například náhle onemocní přes noc, kontaktujte ráno telefonicky paní kuchařku. 

Prosíme všechny rodiče, aby si v rámci přechodu na tento nový systém, vyzkoušeli na pátek 6.5.2022 odhlásit svému dítěti oběd. 
Nemusíte mít strach, že tento den vaše děti přijdou o oběd, bude to tento den sloužit pouze jako zpětná vazba pro nás. Děkujeme!

 

 

Beseda s Michaelou Fišarovou

4. 4. 2022
Beseda s Michaelou Fišarovou

Ve čtvrtek 7.4.2022 bude u nás na ZŠ v rámci podpory čtenářské gramotnosti probíhat beseda s Michaelou Fišarovou, autorkou mnoha dětských knih.

Vodnická pohádka

4. 4. 2022
Vodnická pohádka

Ve středu 6.4.2022 přijede do MŠ oblíbené loutkové divadélko Kozlík s Vodnickou pohádkou plnou veselých písniček.

Zápis do mateřské školy

22. 3. 2022
Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče, zápis do MŠ v Krchlebech proběhne 2.5. a 16.5.2022 vždy od 16.00 do 18.00 hod.

K zápisu se hlaste telefonicky na tel.č. 603750613

Kriteria přijetí:

1. Děti předškolního věku / děti, které dosáhnou pěti let před záčátkem školního roku / s trvalým bydlištěm v Krchlebech.

2. Děti předškolního věku s trvalým bydlištěm v Jizbicích a na Zavadilce.

3. Děti s podpůrným opatřením od 3. stupně.

4. Děti starší 3.let s bydlištěm v Krchlebech  a v blízkém okolí.

 

Potřebné dokumenty:

- kopie rodného listu dítěte

- občanský průkaz rodiče

- přihláška k předškolnímu vzdělávání s lékařským potvrzením / neplatí pro předškoláky/ 

Nástup  do mateřské školky je v životě dítěte velká událost, proto během dubna mohou rodiče s dětmi školku navštívit v provozní době, seznámit se s novým prostředím a s učitelkami.

Na návštěvě je třeba domluvit s ředitelkou školy.

 

Canisterapie

20. 3. 2022
Canisterapie

Ve středu 23.3. přijede do MŠ i ZŠ lektor, který se již léta zabývá zooterapií. 
Na zahradě se děti  seznámí se speciálně vycvičeným canisterapickým psem. 
Program vede děti ke zdravému vztahu ke zvířátkům, a rozvíjí jemnou a hrubou motoriku.

Od 10h bude program věnován dětem z MŠ, a poté od 11h dětem ze ZŠ. 

Zápis do 1.třídy

17. 2. 2022
Zápis do 1.třídy

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1.ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.8.2022, a děti s odkladem školní docházky.

Zápis bude probíhat na základní škole v Krchlebech ve dnech 4.4.2022 od 14.oo do 18.00
 a 19.4.2022 od 14.00 do 16.00.

K zápisu se můžete přihlásit na předem určený termín na tel.č. 603750613.

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1.třídy bez odkladu povinné školní docházky:

- přihláška k zápisu a dotazník pro rodiče -  možnost získat v MŠ nebo ZŠ Krchleby.

- OP zákonného zástupce dítěte.

- Kopie rodného listu dítěte

 

V případě odkladu povinné školní docházky je třeba k uvedeným dokumentům přiložit: 

- kopii doporučení poradenského zařízení/PPP nebo SPC/ k odkladu školní docházky

- kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

 

Průběh zápisu do 1.třídy:

Rodič s dítětem přijdou do připravené třídy, kde rodič předloží požadované dokumenty , nebo je na místě vyplní. Bude mít možnost promluvit s pedagogem budoucích prvňáčků.

Paní učitelka mezi tím formou přátelského rozhovoru nad hračkami sleduje citové, sociální, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod.  - připravené aktivity zaberou 20min. Rozhodnutí a protokol o převzetí rozhodnutí rodič získává hned na místě.

Finanční gramotnost

1. 2. 2022
Finanční gramotnost

Ve středu 2.2.2022 bude pro žáky základní školy připraven projektový den s názvem Jak přežít ve světě financí. Vzdělávání k finanční gramotnosti má za cíl naučit děti hospodařit s penězi tak, aby si včas uvědomily potřebné a zbytečné nákupy, dokázaly rozeznat nabízené půjčky a věděly, že z každého příjmu je dobré část peněz ušetřit. 

O Smolíčkovi

18. 1. 2022
O Smolíčkovi

V pátek 21.1.2022 zavítá do naší mateřské školky divadlo Agentury KK (Kamil Koula).

Pohádku O Smolíčkovi Pacholíčkovi všichni viděli již mockrát, tato však bude sehrána trochu netradičně, velmi působivou formou.

Představení budou provázet legrační písničky, doplňované veselými skeči hlavních představitelů. 

Jako z každé pohádky, i z této vyplyne ponaučení, které bude nenásilně převedeno pro dnešní dobu.

Vánoce na zámku Loučeň

12. 12. 2021
Vánoce na zámku Loučeň

Ve čtvrtek 16.12.2021 navštíví děti z mateřské školky zámek Loučeň, kde jsou pro ně připraveny poučné a zábavné prohlídky zámeckých prostor. Děti se seznámí s tradicí svátků, významem a historií vánočních stromečků. Doprovázet je bude samotná kněžna s knížecím komorníkem. V zámecké dílničce s děti vyrobí na památku vánoční ozdobičku.

Příběh vánočního stromečku

9. 12. 2021
Příběh vánočního stromečku

Ve středu 9.12. se naše děti z MŠ i ZŠ zúčastnily vzdělávacího programu s názvem Příběh vánočního stromečku. Naučily se například rozeznávat druhy jehličnatých stromů a jejich semínka, poté nakoukly do lesní školky, a debatovaly o druzích vánočních stromků. Na závěr rozebíraly jejich plusy a mínusy z hlediska ekologie.

1 2 3 47