Režim dne

  • 6.30-8.00 Příchod dětí do mateřské školy
  • 8.00-8.30 Ranní rozcvička
  • 8.30-9.00 Dopolední svačina
  • 9.00-9.40 Povolání
  • 9.40-11.40 Pobyt venku, pohybové aktivity, hry
  • 11.40-12.30 Oběd
  • 12.30-14.00 Odpočinek dětí (spánek)
  • 14:00-14.30 Odpolední svačina
  • 14:30-16:00 Pobyt venku, pohybové aktivity, hry