Aktuality

Zápis do 1.třídy

17. 2. 2022
Zápis do 1.třídy

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1.ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.8.2022, a děti s odkladem školní docházky.

Zápis bude probíhat na základní škole v Krchlebech ve dnech 4.4.2022 od 14.oo do 18.00
 a 19.4.2022 od 14.00 do 16.00.

K zápisu se můžete přihlásit na předem určený termín na tel.č. 603750613.

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1.třídy bez odkladu povinné školní docházky:

- přihláška k zápisu a dotazník pro rodiče -  možnost získat v MŠ nebo ZŠ Krchleby.

- OP zákonného zástupce dítěte.

- Kopie rodného listu dítěte

 

V případě odkladu povinné školní docházky je třeba k uvedeným dokumentům přiložit: 

- kopii doporučení poradenského zařízení/PPP nebo SPC/ k odkladu školní docházky

- kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

 

Průběh zápisu do 1.třídy:

Rodič s dítětem přijdou do připravené třídy, kde rodič předloží požadované dokumenty , nebo je na místě vyplní. Bude mít možnost promluvit s pedagogem budoucích prvňáčků.

Paní učitelka mezi tím formou přátelského rozhovoru nad hračkami sleduje citové, sociální, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod.  - připravené aktivity zaberou 20min. Rozhodnutí a protokol o převzetí rozhodnutí rodič získává hned na místě.