Aktuality

Zápis k předškolnímu vzdělávání

18. 3. 2024
Zápis k předškolnímu vzdělávání

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Termín zápisu: 
 6. 5. a 7. 5. 2024  od 16 do 17 hodin

Doručení žádosti: v termínu zápisu do MŠ Krchleby, okres Nymburk, Nymburská 82, 288 02 Krchleby
(žádost je ke stažení níže nebo k vyzvednutí v MŠ Krchleby, okres Nymburk)

Potřebné dokomunety k zápisu:
• rodný list
• občanský průkaz zákonného zástupce
• žádost potvrzenou pediatrem (o splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování                podrobit pro kontraindikaci) - neplatí pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání
• pokud se liší trvalý pobyt dítěte od trvalého pobytu zákonného zástupce, je potřeba pobyt dítěte doložit potvrzením z matriky nebo občanským průkazem dítěte

Kritéria přijetí:

1.    Trvalý pobyt dítěte

  1. a) místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy                                              100 bodů
  2. b) místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy                                                                      0 bodů

2.    Věková skupina

  1. a) pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky                                                                       40 bodů
  2. b) čtyřletí                                                                                                                                                                                      30 bodů
  3. c) tříletí                                                                                                                                                                                          20 bodů
  4. d) dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01.09.2024 do 31.12.2024                                                                       10 bodů
  5. e) ostatní dvouletí                                                                                                                                                                        0 bodů
Zápis k předškolnímu vzděláváníZápis k předškolnímu vzdělávání