Aktuality

INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

12. 3. 2024
INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

Organizace zápisu

Termín :             9.   4. 2024 od 15 do 18 hodin

                           23. 4. 2024 od 15 do 18 hodin 

 Místo:                      ZŠ Krchleby, okres Nymburk

Způsob doručení přihlášky: 

1. Osobně zákonný zástupce i s dítětem

2. Osobně pouze zákonný zástupce

3. Datovou schránkou vedenou na fyzickou osobu zákonného zástupce (od 1. 4. do 30. 4. 2024)

4. Emailem s uznaným elektronickým podpisem (od 1. 4. do 30. 4. 2024)

5. Poštou (od 1. 4. do 30. 4. 2024 - rozhodující je datum podání)

Přihláška je k dispozici ke stažení v příloze níže nebo v den zápisu ve škole.

Zapisujeme děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018. Zapisují se i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají povolený odklad školní docházky o jeden rok.

Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese:

  • rodný list dítěte

  • platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz)

Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit v době zápisu:

  • vytištěnou a vyplněnou žádost o odklad školní docházky

  • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

  • doporučení odborného lékaře (pediatr, psychiatr)

Pokud došlo na základě soudního rozhodnutí k úpravě rodičovských práv biologických rodičů či ke změně zákonných zástupců, je třeba tuto skutečnost doložit (např. kopií rozhodnutí příslušného soudu). Jinak se automaticky předpokládá, že zákonní zástupci vystupují v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání či odkladu školní docházky ve shodě.

Kritéria přijetí

Vzhledem k nízkému počtu spádových dětí předpokládáme, že budeme moci vyhovět většině žádostí o přijetí. 

 


 

INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025