Aktuality

Zápis do mateřské školy

22. 3. 2022
Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče, zápis do MŠ v Krchlebech proběhne 2.5. a 16.5.2022 vždy od 16.00 do 18.00 hod.

K zápisu se hlaste telefonicky na tel.č. 603750613

Kriteria přijetí:

1. Děti předškolního věku / děti, které dosáhnou pěti let před záčátkem školního roku / s trvalým bydlištěm v Krchlebech.

2. Děti předškolního věku s trvalým bydlištěm v Jizbicích a na Zavadilce.

3. Děti s podpůrným opatřením od 3. stupně.

4. Děti starší 3.let s bydlištěm v Krchlebech  a v blízkém okolí.

 

Potřebné dokumenty:

- kopie rodného listu dítěte

- občanský průkaz rodiče

- přihláška k předškolnímu vzdělávání s lékařským potvrzením / neplatí pro předškoláky/ 

Nástup  do mateřské školky je v životě dítěte velká událost, proto během dubna mohou rodiče s dětmi školku navštívit v provozní době, seznámit se s novým prostředím a s učitelkami.

Na návštěvě je třeba domluvit s ředitelkou školy.